FASES DEL PROCÉS

1

PRIMERA FASE Recollida de propostes

Tots els veïns i veïnes de Roses podran fer propostes de futur per al municipi.

Només cal que omplis el següent formulari.

Període de recollida de propostes: del 3 al 20 de juny
2

SEGONA FASE Classificació de les propostes

Un cop tancat el període de recollida de propostes, tots els projectes presentats seran analitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament a fi de determinar si compleixen amb els requisits per poder passar a la següent fase. Aquelles propostes que no s’ajustin a algun d’aquests requisits seran descartades del procés.

Quins requisits han de complir les propostes per ser considerades vàlides?

  • No poden superar els 300.000€
  • Han de ser inversions
  • Cal que s’ajustin a les competències de l’Ajuntament
  • No poden contradir el marc legal vigent ni altres plans aprovats per l’Ajuntament
3

TERCERA FASE Fòrum Ciutadà

Les propostes que superin el filtratge anterior seran debatudes en un Fòrum Ciutadà obert a la participació de tots els veïns i veïnes de Roses. Els assistents decidiran els projectes finalistes, que seran els que passaran a la votació final.

Data del Fòrum Ciutadà: 23 de setembre
4

QUARTA FASE Votació final

Com es farà la votació?
La votació es durà a terme de forma telemàtica a través d'aquest mateix web. Podran votar totes aquelles persones majors de 16 anys empadronades a Roses.

Quan es podrà votar? Del 14 al 22 d’octubre

QUIN TIPUS DE PROJECTES PODEN OPTAR A SER ESCOLLITS?

Només seran considerades finalistes i sotmeses a votació popular aquelles propostes que compleixin amb els següents requisits:

  • Fer referència a àmbits i temes de competència municipal
  • Ser viables tècnicament i respectar el marc jurídic vigent
  • Tenir un cost menor o igual a 300.000€
  • No contradir els plans aprovats per l’Ajuntament
  • Ser considerades una inversió

QUÈ ÉS UNA INVERSIÓ?

Una inversió és un bé inventariable que és permanent en el temps. Les potencials temàtiques d'una inversió poden ser molt diverses i van des de la construcció d’un equipament o la millora de l'espai públic fins a l’adquisició de mobiliari i la creació d’un web o aplicació. Així mateix, totes les inversions han de de ser iniciatives concretes, valorables econòmicament i, en la mesura del possible, permetre múltiples reproduccions a diferents ubicacions del territori.

ENVIA UNA PROPOSTA

Fes-nos arribar projectes que consideris prioritari incorporar dins el Pressupost Municipal. La quantitat sotmesa a decisió ciutadana és de 300.000€ de la partida d'inversions i els projectes han d’estar referits a temes de competència municipal.